fredag 18 maj 2012

Bockaskedeåsen

Det har blivit tradition att besöka Bockaskedeåsen - Toran i maj för att uppleva våren. Bockaskedeåsen är ett verkligt kulturlandskap med får, kor och hästar. Åsen bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Här växer blandskog med stort inslag av ädellövträd. Stora bestånd av Fågelbärssträd (Prunus avium) med inblanding av Hägg blommar praktfullt. På marken finns många örter och så här års är Gullviva och Blåsippa vanliga.


Att vandra i området är en trevlig upplevelse, under blommande träd med Gullvivor och Blåsippor på marken.
Utsikten från åsen, som är 35 m hög och ca 600 m lång, är fantastisk. Den praktfulla blommingen gör att det hela får karraktären av Astrid Lindgrens Körsbärsdal. Även Oxel och Ek förekommer.Ett levande jordbrukslandskap med åker och betesmark möter besökaren i en hänförande miljö. Jag kan varmt rekommendera ett besök. Du hittar platsen på båda sidor om vägen mellan Varnhem-Lerdala, norr om Öglunda.

tisdag 1 maj 2012

Silverfallet - Karslberg

På Valborgsmässoafton kom äntligen lite värme och vi passade på att besöka Silverfallen-Karslfors. Här finns ett rejält vattenfall och vattnet strömmar ner över kalkstenshällar och brottytor av alunskiffer. Man klättrar uppåt genom en ädellövskog, via trätrappor, och kommer slutligen fram till ett öppet odlingslandskap.

Överallt en rik vårblomning av framför allt vit- och blåsippa.  
I och vid bäcken (Silverfallet) fanns en konstinstallation där lokala konstnärer ställt ut bl.a. fåglar av järn, kaveldun samt gamla stenmurstenar.  Helt klart ett utflyktsmål att rekommendera. 
 
Här nedan lägger jag in några nya bilder som jag fotograferade i mitten av september. Det är naturligtvis inte lika mycket vatten i bäcken och själva fallet brusar en aning avmätt. Konstinstallationen är borta och men rekommendationen att besöka platsen kvarstår.