lördag 22 september 2012

Ekornavallen


På vägen mellan Varnhem och Falköping ligger Ekornavallen. Ett egendomligt fornminnesområde med många lämningar från olika tidsepoker. Bilderna nedan visar gånggriften Girommen (vilket antas betyda jätteugnen) och ett gravröse till vänster i bakgrunden. Gånggriften Girommen kan härstamma från yngre stenålder, d.v.s. cirka 3 000 f. Kr. Stenröset till vänster på bilden är daterats till bronsåldern (1 800-500 f.Kr) och är mer än 20 meter i diameter och två meter hög.

 
Gångriften Girommen vars ingång pekar rakt österut.

 

För den som vill veta mer finns en hel del information - på nätet . T.ex. via riksantivkarieämbetet