tisdag 1 maj 2012

Silverfallet - Karslberg

På Valborgsmässoafton kom äntligen lite värme och vi passade på att besöka Silverfallen-Karslfors. Här finns ett rejält vattenfall och vattnet strömmar ner över kalkstenshällar och brottytor av alunskiffer. Man klättrar uppåt genom en ädellövskog, via trätrappor, och kommer slutligen fram till ett öppet odlingslandskap.

Överallt en rik vårblomning av framför allt vit- och blåsippa.  
I och vid bäcken (Silverfallet) fanns en konstinstallation där lokala konstnärer ställt ut bl.a. fåglar av järn, kaveldun samt gamla stenmurstenar.  Helt klart ett utflyktsmål att rekommendera. 
 
Här nedan lägger jag in några nya bilder som jag fotograferade i mitten av september. Det är naturligtvis inte lika mycket vatten i bäcken och själva fallet brusar en aning avmätt. Konstinstallationen är borta och men rekommendationen att besöka platsen kvarstår.
 
 Inga kommentarer: