söndag 28 april 2013

Hångerleden


Söndagsutflykten blev en mycket trevlig och drygt 3 km lång promenad - i fint vårväder - på Hångerleden, som löper vid södra delen av Hornborgasjön. Det är lätt att hitta och man följer en orange utmärkning genom hagar och över stenmurar bland gamla ekar, sumpskog och betade strandängar. Halvvägs kommer man fram till ett fågeltorn i trä, varifrån man kunde spana utöver sjön på tranor, sångsvanar och gäss. Dessutom tror jag att vi fick se en havsörn (lite osäker eftersom vi glömde kikaren hemma). Avslutningsvis kommer man fram till Hångers ödekyrkogård som ligger mitt i en kohage. Där sägs kung Inge Stenkilsson (1079-1110) ha blivit begraven. Nu återstår bara några gamla mossiga gravhällar och man får tyvärr ingen särskild känsla av historiens vingslag (något av en besvikelse alltså).   För övrigt rekommenderar jag utflykten.
 
 
Utsikt vid promenadens början.

 
Fikapaus under ekarna med fågeltornet i bakgrunden.

 
Stenmur ned mot Hornborgasjön.

 
Vindpinat träd.

 
 Tilltuffsad och stenig utsikt

Inga kommentarer: